Ceny w walucie EURO i USD w sklepie podane są jedynie dla orientacji. Cała transakcja odbywa się w walucie PLN - polskich złotych. Do każdego zamówienia otrzymują Państwo fakturę VAT w PLN. Istnieje możliwość dokonania transakcji w EURO lub USD (faktura walutowa) - prosimy o niedokonywanie zakupu przez sklep, lecz o kontakt na matborsklep@matbor.pl celem wystawienia proformy w walucie EURO lub USD

Producenci

Wzorcowanie przyrządów

Wzorcujemy przyrządy w czeskim akredytowanym laboratorium wzorcującym. Świadectwo wzorcowania CIA wydawane jest w języku polskim i jest równoważne ze świadectwem PCA. Stanowi o tym znak ILAC-MRA (globus) umieszczony na świadectwie. ILAC-MRA to międzynarodowa umowa o wzajemnym uznawaniu wyników wzorcowań, którą podpisało między innymi PCA i CIA. Świadectwa CIA nie może podważyć żaden auditor systemów zarządzania w Polsce.

Na wielu firmach spoczywa obowiązek regularnego wzorcowania akredytowanego, poświadczanego specjalnym certyfikatem, potwierdzającym zgodność z normami ISO 17025. Nasza firma, we współpracy z najlepszymi laboratoriami wzorcującymi, przeprowadza wszystkie niezbędne badania oraz wzorcowanie akredytowane, obejmujące między innymi wielkości chemiczne, elektryczne, optyczne oraz jednostki czasu. Współpracujemy wyłącznie z laboratoriami posiadającymi wszelkie niezbędne zgody i normy do wydawania akredytowanych świadectw wzorcowania oraz najwyższej jakości maszyny, pozwalające na szybką i precyzyjną kalibrację wielu elementów. W stale poszerzanej ofercie sklepu znajdziecie Państwo wiele wzorcowań akredytowanych zarówno przyrządów i narzędzi zakupionych u nas, jak również wszelkich - określonych w cenniku - urządzeń zakupionych poza MATBOR Sp. z o.o. Oferta wzorcowań akredytowanych zawiera wzorcowania akredytowane przyrządów do pomiaru długości i kąta, twardości, siły, masy i warunków środowiskowych; wzorcowanie akredytowane, to: wyznaczenie błędów wskazań przyrządu pomiarowego w odniesieniu do wzorców państwowych lub międzynarodowych, wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące w zakresie akredytacji; potwierdzeniem wykonania wzorcowania jest świadectwo wzorcowania o treści zgodnej z wymaganiami normy ISO 17025, zawierające logotyp jednostki akredytującej i numer udzielonej akredytacji. Wzorcowanie można zamówić online, w sklepie z przyrządem lub bez (wysłać do nas swój przyrząd do wzorcowania) lub e-mailem na marketing@matbor.pl. Oferujemy także usługi badań (pomiarów) twardości metali, elastomerów (gumy) i plastomerów (tworzyw sztucznych) uznanymi metodami oraz grubości ścianek metodą ultradźwiękową. Oferty na zapytanie na marketing@matbor.pl lub matborsklep@matbor.pl 

Wzorcowania akredytowane obejmują między innymi następujące grupy i rodzaje przyrządów pomiarowych: 1/ przyrządy suwmiarkowe, np. suwmiarki, głębokościomierze suwmiarkowe, wysokościomierze suwmiarkowe, liniały suwmiarkowe cyfrowe do montażu, 2/ przyrządy mikrometryczne, np.mikrometry zewnętrzne i wewnętrzne, średnicówki mikrometryczne, wzorce nastawcze, głębokościomierze mikrometryczne, 3/ przyrządy czujnikowe, np. czujniki, diatesty, mikrokatory, grubościomierze czujnikowe, grubościomierze czujnikowe, macki czujnikowe, głębokościomierze czujnikowe, 4/ promieniomierze i średnicówki czujnikowe trójpunktowe cyfrowe do pomiarów zewnętrznych (np. do okręgów tocznych), 5/ przymiary i liniały, tj. przymiary sztywne, półsztywne, wstęgowe, liniały powierzchniowe prostokątne, dwuteowe, jedno- i trójkrawędziowe, sinusowe oraz płyty pomiarowe, 6/ przyrządy do pomiaru kątów i poziomów, np. płytki kątowe, kątowniki, kątomierze, poziomnice, pochyłomierze, 7/ wzorce i sprawdziany wymiarów geometrycznych, np. płytki wzorcowe, płytki kątowe, sprawdziany otworów i wałków, sprawdzany gwintowe, w tym stożkowe, wzorce łuków kołowych, zarysu gwintu, szczelinomierze listkowe, 8/ profilometry (chropowatościomierze), konturografy, okrągłościomierze, porównawcze i kontrolne wzorce chropowatości, 9/ twardościomierze do metali: Brinella, Rockwella, Vickersa, Leeba, UCI oraz Leeba & UCI, twardościomierze/ młotki/ sklerometry Schmidta do betonu, twardościomierze do niemetali tj. elastomerów (gumy) i plastomerów (plastików), np. twardościomierze (durometry) Shore'a oraz gumowe i metalowe wzorce twardości do nich, 10/ przyrządy pomiarowe do badań nieniszczących, np. grubościomierze ultradźwiękowe i magnetyczne, warstwomierze (mierniki grubości powłok), folie wzorcowe (kalibracyjne), 11/ przyrządy do pomiaru warunków środowiskowych, np. termometry, termohigrometry, pirometry, manometry (ciśnieniomierze), mierniki pola magnetycznego, luksomierze, mierniki promieniowania UV, 12/ siłomierze (dynamometry), klucze i wkrętaki dynamometryczne, momentomierze, 13/ wagi i odważniki (wzorce masy), 14/ przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych, np. multimetry, mierniki izolacji, mierniki parametrów instalacji.

Nie chcesz składać zamówienia online? Masz więcej pytań? Nie ma w sklepie tego, czego szukasz? Potrzebujesz oferty? Prosimy o kontakt:

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl