Ceny w walucie EURO i USD w sklepie podane są jedynie dla orientacji. Cała transakcja odbywa się w walucie PLN - polskich złotych. Do każdego zamówienia otrzymują Państwo fakturę VAT w PLN. Istnieje możliwość dokonania transakcji w EURO lub USD (faktura walutowa) - prosimy o niedokonywanie zakupu przez sklep, lecz o kontakt na matborsklep@matbor.pl celem wystawienia proformy w walucie EURO lub USD

Producenci

Wzorcowanie przyrządów

Wzorcujemy przyrządy w czeskim akredytowanym laboratorium wzorcującym. Świadectwo wzorcowania CIA wydawane jest w języku polskim i jest równoważne ze świadectwem PCA. Stanowi o tym znak ILAC-MRA (globus) umieszczony na świadectwie. ILAC-MRA to międzynarodowa umowa o wzajemnym uznawaniu wyników wzorcowań, którą podpisało między innymi PCA i CIA. Świadectwa CIA nie może podważyć żaden auditor systemów zarządzania w Polsce.

Nasza firma współpracuje z najlepszymi laboratoriami wzorującymi, posiadającymi wszelkie niezbędne zgody i normy do wydawania świadectw oraz najwyższej jakości urządzenia pozwalające na szybką i precyzyjną kalibrację. Wspólnie przeprowadzamy wszystkie niezbędne czynności skutkujące nieakredytowanym lub akredytowanym wzorcowaniem przyrządów pomiarowych, które obejmują między innymi długość i kat, twardość, grubość, siłę, masę, warunki środowiskowe oraz wielkości elektryczne, optyczne i jednostki czasu. W stale poszerzanej ofercie sklepu znajdziecie Państwo usługi wykonywane zarówno na narzędziach kupionych u nas, jak również wszelkich — określonych w cenniku — urządzeń zakupionych poza MATBOR Sp. z o.o. Wykonujemy także wzorcowania pozacennikowe, niestandardowe o określonych przez klienta parametrach i wymaganiach.

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych – oferta naszej firmy Wyznaczamy błędy wskazań w odniesieniu do wzorców państwowych lub międzynarodowych. Każda kalibracja urządzenia/ wzorcowanie przyrządu pomiarowego zakończona jest wydaniem świadectwa o treści zgodnej z wymaganiami normy ISO 17025, zawierającego logotyp jednostki akredytującej oraz numer udzielonej akredytacji. Oferujemy kilka sposobów skorzystania z naszej oferty. Usługę można zamówić online, tj. w sklepie www i wysłać do nas swój sprzęt do wzorcowania lub kupić przyrząd pomiarowy wraz z wzorcowaniem. Usługę do posiadanego przyrządu lub urządzenie wraz z wzorcowaniem można zamówić również e-mailem na marketing@matbor.pl. Sprzedaż i kalibracja urządzeń nie jest jedyną propozycją naszej firmy. Wykonujemy także usługi badań (pomiarów) twardości metali, elastomerów (gumy) i plastomerów (tworzyw sztucznych) uznanymi metodami oraz grubości ścianek metodą ultradźwiękową. Zapytania prosimy wysyłać na marketing@matbor.pl lub matborsklep@matbor.pl.

Wzorcowania akredytowane obejmują między innymi następujące grupy i rodzaje przyrządów pomiarowych: 1/ przyrządy suwmiarkowe, np. suwmiarki, głębokościomierze suwmiarkowe, wysokościomierze suwmiarkowe, liniały suwmiarkowe cyfrowe do montażu, 2/ przyrządy mikrometryczne, np.mikrometry zewnętrzne i wewnętrzne, średnicówki mikrometryczne, wzorce nastawcze, głębokościomierze mikrometryczne, 3/ przyrządy czujnikowe, np. czujniki, diatesty, mikrokatory, grubościomierze czujnikowe, grubościomierze czujnikowe, macki czujnikowe, głębokościomierze czujnikowe, 4/ promieniomierze i średnicówki czujnikowe trójpunktowe cyfrowe do pomiarów zewnętrznych (np. do okręgów tocznych), 5/ przymiary i liniały, tj. przymiary sztywne, półsztywne, wstęgowe, liniały powierzchniowe prostokątne, dwuteowe, jedno- i trójkrawędziowe, sinusowe oraz płyty pomiarowe, 6/ przyrządy do pomiaru kątów i poziomów, np. płytki kątowe, kątowniki, kątomierze, poziomnice, pochyłomierze, 7/ wzorce i sprawdziany wymiarów geometrycznych, np. płytki wzorcowe, płytki kątowe, sprawdziany otworów i wałków, sprawdzany gwintowe, w tym stożkowe, wzorce łuków kołowych, zarysu gwintu, szczelinomierze listkowe, 8/ profilometry (chropowatościomierze), konturografy, okrągłościomierze, porównawcze i kontrolne wzorce chropowatości, 9/ twardościomierze do metali: Brinella, Rockwella, Vickersa, Leeba, UCI oraz Leeba & UCI, twardościomierze/ młotki/ sklerometry Schmidta do betonu, twardościomierze do niemetali tj. elastomerów (gumy) i plastomerów (plastików), np. twardościomierze (durometry) Shore'a oraz gumowe i metalowe wzorce twardości do nich, 10/ przyrządy pomiarowe do badań nieniszczących, np. grubościomierze ultradźwiękowe i magnetyczne, warstwomierze (mierniki grubości powłok), folie wzorcowe (kalibracyjne), 11/ przyrządy do pomiaru warunków środowiskowych, np. termometry, termohigrometry, pirometry, manometry (ciśnieniomierze), mierniki pola magnetycznego, luksomierze, mierniki promieniowania UV, 12/ siłomierze (dynamometry), klucze i wkrętaki dynamometryczne, momentomierze, 13/ wagi i odważniki (wzorce masy), 14/ przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych, np. multimetry, mierniki izolacji, mierniki parametrów instalacji.

Czym dokładnie jest wzorcowanie przyrządów pomiarowych?

To niezbędny proces, który polega na porównywaniu wyników pomiarów urządzeń do uznawanych norm lub wzorców referencyjnych, aby sprawdzić dokładność i niezawodność. Jest to bardzo ważny krok w zapewnieniu wiarygodności i bezpieczeństwa pomiarów przeprowadzanych w różnych branżach, takich jak medycyna, przemysł, transport, budownictwo czy badania naukowe. Czynność ta wykonywana, w określonych normą zakładową lub przez producenta przyrządu, odstępach czasu zapewnia stabilność wyników urządzeń używanych do analiz, kontroli jakości, czy też w celach regulacyjnych.

Regularna kalibracja umożliwia nie tylko identyfikację i korektę potencjalnych błędów, lecz gwarantuje też zgodność z międzynarodowymi normami i przepisami. Zatem na czym polega wzorcowanie przyrządów pomiarowych w dużym skrócie? Na utrzymaniu ścisłej dokładności pomiarów, wysokiej jakości produktów i usług oraz minimalizacji ryzyka błędów.

Jak często należy przeprowadzać kalibrację urządzeń pomiarowych?

Wiele firm zastanawia się, czy ten proces jest jednorazowy. Nie jest, jednak żeby w pełni odpowiedź, co ile należy wykonywać wzorcowanie przyrządów pomiarowych, trzeba dokładnie przeanalizować kilka czynników. Częstotliwość kalibracji zależy między innymi od samego rodzaju urządzenia, jego zastosowania, intensywności użytkowania oraz środowiska, w którym jest eksploatowane. Zazwyczaj, producenci sprzętów podają zalecane okresy wzorcowania, ale mogą one również być określone przez normy zakładowe, wymogi regulacyjne lub procedury wewnętrzne organizacji.

W przypadku sprzętów wykorzystywanych w branżach obciążonych dużym ryzykiem, gdzie popełnienie błędu może mieć ogromne, negatywne skutki, kalibracja przyrządu pomiarowego może być wymagana nawet co rok lub częściej. Sprzęty narażone na ciężkie warunki eksploatacyjne lub bardzo intensywne użytkowanie mogą wymagać częstszego sprawdzenia a zatem wzorcowania. Dla tych rzadziej używanych urządzeń lub pracujących w stabilnych warunkach, okresy między wzorcowaniami mogą być dłuższe.

Ważne jest, aby śledzić historię działania i dokładności każdego sprzętu, co może pomóc w ustaleniu optymalnej częstotliwości badań. Zaleca się również przeprowadzanie kalibracji po każdej naprawie lub regulacji urządzenia, co zapewnia, że ewentualne zmiany nie wpłyną negatywnie na jego dokładność. Ostatecznie, regularne wzorcowanie przyrządów pomiarowych jest kluczowe dla zapewnienia zgodności z obowiązującymi standardami.

Dlaczego regularne wzorcowanie urządzeń ma takie znaczenie?

Kalibracja przyrządu pomiarowego wykracza daleko poza obowiązek spełnienia standardów technicznych. W sektorach o dużej odpowiedzialności, takich jak opieka zdrowotna, farmacja, lotnictwo, transport, budownictwo i produkcja żywności, dokładność pomiarów może mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi. W tych obszarach, wzorcowanie urządzeń odgrywa istotną rolę w zapobieganiu błędom, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, włącznie z zagrożeniami życia i zdrowia. Dlatego też proces musi być przeprowadzany z najwyższą starannością i precyzją, zgodnie z międzynarodowymi protokołami i regulacjami.

W jakich branżach wzorcowanie przyrządów znajduje zastosowanie?

Regularna kalibracja urządzeń jest wymogiem w wielu branżach, głównie ze względu na duże znaczenie dokładności pomiarów dla jakości, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów branż, gdzie regularne badania są nie tylko zalecane, ale często obligatoryjne:

Branża medyczna i farmaceutyczna. W tych sektorach dokładność pomiarów jest kluczowa dla bezpieczeństwa pacjentów. Przyrządy pomiarowe takie jak dozymetry do pomiaru dawek leków, spektrofotometry używane w analizie składników leków czy termometry i ciśnieniomierze muszą być regularnie wzorcowane. Zapewnia to dokładność diagnozy i produkcję wyrobów medycznych zgodnie z wymaganymi specyfikacjami.

Branża lotnicza i transportowa. W lotnictwie i transporcie kolejowym czy drogowym, precyzja pomiarów jest niezbędna dla bezpieczeństwa. Instrumenty pokładowe, systemy nawigacyjne, a także urządzenia używane do testowania i konserwacji samolotów, pociągów czy samochodów, muszą podlegać częstej kalibracji. Zapewnia to poprawne działanie wszystkie systemów ich precyzyjnego reagowania na zmienne warunki otoczenia.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami, zachęcamy do zapoznania się cennikiem wzorcowania przyrządów pomiarowych. Znajdą tam Państwo koszty poszczególnych badań. Zachęcamy też do zapytań pozacennikowych - indywidualnie wyceniamy wzorcowania niestandardowe. W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Nie chcesz składać zamówienia online? Masz więcej pytań? Nie ma w sklepie tego, czego szukasz? Potrzebujesz oferty? Prosimy o kontakt:

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl